Drukuj PDF

Wizyta policjanta w NORW Caritas w Wysokiej

„Policjanci są po to, żeby pomagać” – tłumaczył dzieciom z Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej aspirat Mariusz Stanio podczas wizyty w Ośrodku 6 listopada 2014 roku. Opowiedział nie tylko o roli policji, ale także uczulił na - czyhające dookoła - niebezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Drukuj PDF

VII Przegląd Twórczości Artystycznej

Osób Niepełnosprawnych powiatu łańcuckiego

 

Siódmy już z rzędu Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego odbył się 22 października 2014 roku w Hotelu Łańcut. Impreza — zorganizowana przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Starostwo Powiatowe w Łańcucie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie — zgromadziła blisko trzysta osób.

Więcej...

Drukuj PDF

PODZIĘKOWANIE ZA 1 % 2013


Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas składa
wyrazy serdecznego podziękowania za przekazanie 1% podatku na rzecz
Stowarzyszenia Caritas. Dziękujemy za okazywane nam zaufanie i wsparcie
pomocy niesionej przez nas osobom najbardziej potrzebującym.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas pomaga osobom
niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych i znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej. W 2013 r. zebrane fundusze pomogły m.in.:
ok. 255 dzieciom, młodzieży, niepełnosprawnym skorzystać z kolonii letniej; 850
dzieci i młodzieży zostało obdarowanych tornistrami wypełnionymi przyborami
szkolnymi; 85 uczniów otrzymało stypendium szkolne; 67 dzieci otrzymało
pomoc na leczenie i rehabilitację; 145 dzieci codziennie korzysta z posiłków
w świetlicach socjoterapeutycznych.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Caritas

Wspierają nas

Klik

Klik

 

Klik

 

Adres:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791