Drukuj PDF

Gigantyczne zniszczenia po trąbie powietrznej w powiecie łańcuckim

14 sierpnia 2014 r.

Miniony tydzień w powiecie łańcuckim przyniósł tragiczne w skutkach zniszczenia. W wyniku nawałnicy, która w nocy z 13 na 14 sierpnia 2014 r. przeszła nad Podkarpaciem, najbardziej ucierpieli mieszkańcy Kraczkowej (uszkodzone 74 budynki mieszkalne), Krzemienicy (uszkodzonych 40 budynków mieszkalnych) i miasto Łańcut (uszkodzonych 12 budynków mieszkalnych). Zostały uszkodzone również budynki nowo wybudowane (10 budynków).

Więcej informacji tutaj...

Drukuj PDF

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas

ogłasza nabór do projektu pt.:

 

,,Szansa lepszego rozwoju”

realizowanego w ramach:  PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci

  • ·uczące się na II i III etapie edukacyjnym;
  • ·zamieszkałe na terenie wiejskim;
  • ·posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Drukuj PDF

"Większe możliwości"

w Centrum Integracji Społecznej


Caritas Archidiecezji Przemyskiej ogłasza nabór do Projektu pt.: „Większe możliwości w CIS Przemyśl” realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji SpołecznejDziałanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby w wieku 18 – 64 lat, bezrobotne, korzystające z miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu miasta Przemyśla, gmin Przemyśl, Krasiczyn, Fredropol, Medyka, Żurawica.

 

Więcej informacji...

Wspierają nas

Klik

Klik

 

Klik

Adres:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791