Drukuj PDF

"Większe możliwości"

w Centrum Integracji Społecznej


Caritas Archidiecezji Przemyskiej ogłasza nabór do Projektu pt.: „Większe możliwości w CIS Przemyśl” realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji SpołecznejDziałanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby w wieku 18 – 64 lat, bezrobotne, korzystające z miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu miasta Przemyśla, gmin Przemyśl, Krasiczyn, Fredropol, Medyka, Żurawica.

 

Więcej informacji...

Drukuj PDF

Sprawozdanie ze zbiórki "TAK, POMAGAM!" 2014


Na naszej stronie dostępne jest już sprawozdanie ze zbiórki żywności "TAK, POMAGAM", która odbyła się w roku 2014.

Sprawozdanie znajdą Państwo pod tym linkiem.

Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY SZKOLEŃ DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/50+/2014

w ramach projektu,, Zintegrowanie osób 50+ kluczem do wejścia na rynek pracy’’

Wyniki do pobrania TUTAJ.

Wspierają nas

Klik

Klik

 

Klik

Adres:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791