Drukuj PDF

PODZIĘKOWANIE ZA 1 % 2013


Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas składa
wyrazy serdecznego podziękowania za przekazanie 1% podatku na rzecz
Stowarzyszenia Caritas. Dziękujemy za okazywane nam zaufanie i wsparcie
pomocy niesionej przez nas osobom najbardziej potrzebującym.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas pomaga osobom
niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych i znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej. W 2013 r. zebrane fundusze pomogły m.in.:
ok. 255 dzieciom, młodzieży, niepełnosprawnym skorzystać z kolonii letniej; 850
dzieci i młodzieży zostało obdarowanych tornistrami wypełnionymi przyborami
szkolnymi; 85 uczniów otrzymało stypendium szkolne; 67 dzieci otrzymało
pomoc na leczenie i rehabilitację; 145 dzieci codziennie korzysta z posiłków
w świetlicach socjoterapeutycznych.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Caritas

Drukuj PDF

„Bezpieczna Droga do Szkoły”

Początek roku szkolnego już dawno za nami, ale przez cały rok troszczymy się, by dzieci bezpiecznie poruszały się po drogach naszych miast. Dostrzegając potrzebę edukacji najmłodszych Caritas Archidiecezji Przemyskiej zorganizowała spotkanie edukacyjne pt. Bezpieczna Droga do Szkoły.

Więcej...

Drukuj PDF

Współpracując pomagamy potrzebującym

Gala Ubi Caritas 2014

4 października 2014 r. w warszawskim Teatrze Kamienica odbyła się gala Nagrody UBI CARITAS, przyznawanej przez dyrektora Caritas Polska za wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział w dziełach charytatywnych.

Poprzez uhonorowanie tą nagrodą organizacja pragnie wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy włączają się w działalność Caritas i pomagają w codziennej służbie na rzecz ubogich i potrzebujących. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: Darczyńca Caritas, Współpraca z Caritas oraz Świadectwo Caritas. W kategorii „Darczyńca” i „Współpraca z Caritas” może zostać wyróżniona osoba lub instytucja spoza Caritas. Nagrodę w kategorii „Świadectwo” otrzymują pracownicy lub wolontariusze Caritas w Polsce.

Więcej informacji oraz zdjęcia...

Wspierają nas

Klik

Klik

 

Klik

Adres:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791