SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

„Muszę być w pełni sił, aby wygrać tę walkę…”


Grzegorz Olko na co dzień był odważnym człowiekiem ratującym ludzkie życia. Jako ratownik medyczny pomagał bez wahania każdemu, kto potrzebował wsparcia. W domu zaś jest wspaniałym mężem i ojcem dwójki dzieci: 6-letniego Aleksandra i 16 miesięcznej Zuzanny. Jako jedyny żywiciel rodziny, całą pensję przekazywał na utrzymanie domu, spłatę kredytu i żywność. W sierpniu 2016 roku padł wyrok: rak gruczołowo-torbielowaty ślinianki podżuchwowej, który naciekał wzdłuż nerwu. Żadne badania obrazowe nie wykazywały do tej pory tej choroby. We wrześniu Grzegorz przeszedł pierwszą operację wycięcia guza wraz z okolicznymi tkankami i węzłami chłonnymi. W październiku wykonano kolejną operację poszerzenia wycięcia tkanek ze względu na duży naciek w badaniu histopatologicznym.

Niestety wynik po drugiej operacji także wykazał, że rak nadal nacieka na zdrowe tkanki. Teraz czeka Grzegorza radioterapia, a potem – jeśli to nic nie da – kolejna operacja, tym razem rozległa z usunięciem wielu tkanek i z rekonstrukcją. Grzegorz na własną rękę wysłał materiał do badań genetycznych, które prowadzi szwajcarska firma. Badania te kosztowały 15 000 zł, które zebrał od rodziny. Następnie dzięki datkom ludzi dobrej woli zebrał aż 30 000 zł na leczenie preparatem sprowadzonym z Kliniki w Japonii. Dzięki temu leczenie radioterapią połączone ze specjalistycznym leczeniem GcMADF z Japonii może pozwolić na wyleczenie choroby. Grzegorz ma bardzo silną wolę walki. Jego marzeniem jest wychowanie dzieci na dobrych ludzi i pragnienie, by kiedyś w przyszłości poznać swoje wnuki. Jak mówi: „Mam dla kogo żyć, dlatego walczę wszelkimi dostępnymi sposobami. Muszę być w pełni sił, aby wygrać tę walkę”.

Niestety środki zebrane do tej pory oraz pensja pomniejszona ze względu na zwolnienie lekarskie są już niewystarczające na życie. Dlatego potrzebujemy Waszego wsparcia – Grzegorz ma szansę wychować dzieci i pozostać ojcem jak najdłużej! Pomóżmy mu!

Potrzebujemy ok. 30 000 zł na pokrycie kosztów około leczniczych: leczenie, dojazdy, maści, leki oraz specjalna dieta łagodząca działania uboczne leczenia.

Aby pomóc Grzegorzowi należy wejść na poniższy link! Wszystkim ofiarodawcom z całego serca dziękujemy!

===> Pomóż Grzegorzowi na Pomagam.Caritas.Pl <===

Drukuj PDF

Nowe kryterium dla Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencją Rynku Rolnego przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom powiatu przemyskiego pomocy żywnościowej.

W związku z powyższym Caritas przemyska zwraca się do Państwa o informowanie i kwalifikowanie osób spełniających kryteria kwalifikowalności  tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W/w osoby muszą spełniać kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Dystrybucja produktów żywnościowych oraz realizacja działań towarzyszących od m-ca stycznia br. odbywa się w Centrum Charytatywnym Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy ul. Kapitulnej 1 w Przemyślu.

Żywność unijna z programu FEAD będzie wydawana w każdy wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 9.00 – 13.00.

 

Drukuj PDF

Wigilia – radość i szczęście

przebywania z drugim człowiekiem

Caritas Archidiecezji Przemyskiej w dniu 23 grudnia br. przygotowała Wieczerzę wigilijną dla rodzin wielodzietnych, osób ubogich, samotnych i bezdomnych. Spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyło ok. 700 osób, odbyło się w Hali Sportowej przy ul. Mickiewicza w Przemyślu.

Wigilijny wieczór rozpoczął się od Mszy św., sprawowanej pod przewodnictwem Metropolity przemyskiego, Ks. Arcybiskupa Adama Szala, który w homilii ukazał chrześcijański wizję Świąt Bożego Narodzenia oraz zachęcił wszystkich obecnych do otwarcia serca na przyjęcie Chrystusa. Ksiądz Arcybiskup podziękował również wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie uroczystego spotkania.

 

Więcej tutaj...

Wspierają nas

Klik

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791