SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

Caritas Archidiecezji Przemyskiej w kampanii "Polska Pomaga"


W niedzielę 1 grudnia 2019 w Sanoku zorganizowano prezentację dzieł prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w ramach kampanii „Polska pomaga”. Jest to akcja promocyjna, współorganizowana przez TVP i Caritas Polska, z odsłonami w kolejne niedziele Adwentu. Jak czytamy na stronie ekai.pl tegoroczna kampania będzie się koncentrować na interwencjach pomocowych na rzecz konkretnych, najbardziej potrzebujących osób, prezentacji dzieł miłosierdzia w Polsce, oraz integracji społecznej i zachęcie do bardziej solidarnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku kampanię wesprze również Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Jako miejsce do pokazania w pierwszą niedzielę Adwentu na terenie Archidiecezji Przemyskiej wybrano nowy Dom Pomocy Społecznej „Światło Nadziei” funkcjonujący od 25 kwietnia 2018. Jest to dzieło miłosierdzia prowadzone przez Caritas, a w strukturach świeckich podległe władzom Powiatu Sanockiego.

Sanocki DPS mieści się przy ul. Królowej Jadwigi 12 w dzielnicy Olchowce, na wyniosłym wzgórzu nieopodal lasu, na skraju osiedla domów jednorodzinnych. Jest to piękna lokalizacja, odległa od centrum miasta, porównywalna jedynie ze szpitalami uzdrowiskowymi w podgórskich kurortach. Z okien budynku rozciąga się rozległy widok na cały Sanok i okalające go wzgórza.

Okolicznością, dla której w Ośrodku pojawił się ks. abp. Adam Szal było poświęcenie kaplicy znajdującej się na terenie obiektu. Uroczystość miała miejsce podczas Mszy św. o godzinie 11:00 przy udziale ok. 80 uczestników rekolekcji dla osób niesłyszących, właśnie zakończonych w domu Caritas w Rajskiem, którzy wypełnili kaplicę. Pozostałe osoby znalazły miejsce w korytarzu wejściowym, skąd ponad głowami zebranych widać było ołtarz i ambonkę.

Ks. abp Adam Szal nawiązał do rozpoczynającego się Adwentu, jako pięknego czasu oczekiwania, a w życiu ludzkim są różne okresy i cele oczekiwania, zależnie od wieku. Człowiek lęka się ciemności, tych zwykłych i tych duchowych. Ciemnością jest wszelkie zło, grzech, do którego czasem jesteśmy przywiązani. Trud wychodzenia z ciemności można porównać do wchodzenia na górę, do wysiłku, jaki trzeba włożyć, aby zobaczyć światło, którym ostatecznie jest Chrystus. Świętą górą jest Msza święta, spowiedź, rekolekcje, one są wysiłkiem pozostawienia czegoś lub kogoś. Nasze starania będą ocenione przez Boga jako Sędziego, który przyjdzie na pewno. Dla potrzeb osób niesłyszących słowa księdza arcybiskupa i czytania mszalne były tłumaczone na język migowy.

Na prośbę dyrektora DPS, Piotra Kobiałki, gościnnie wystąpiła Diakonia Muzyczna Domowego Kościoła rejonu Sanok w składzie ok. 12 osób, która między innymi grała i śpiewała podczas Mszy św., wykonując poniższe pieśni:

• Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry

• Niech nas ogarnie łaska Panie Twa

• Ofiaruję Tobie Panie mój

• Kto spożywa moje Ciało

• Wielbię Cię

• Pokorna służebnico

Pod koniec Eucharystii, ksiądz arcybiskup wręczył książeczki do nabożeństwa trzem chłopcom z grupy rekolekcyjnej, którzy w maju 2020 roku przystąpią do I Komunii świętej.

W ramach promocji kultury ludowej i regionalnej, na zewnątrz budynku ustawiono stragany z wyrobami artystycznymi podopiecznych ośrodków terapeutycznych Caritasu i wyrobami kulinarnymi kół gospodyń wiejskich, do nieodpłatnego skosztowania. Można było się naocznie przekonać o talentach i pracowitości podopiecznych Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Opieki, Warsztatów Terapii Zajęciowych, Centrów Integracji Społecznej, które prowadzi Caritas Archidiecezji Przemyskiej samodzielnie, lub we współpracy z władzami samorządowymi.

Przybyłe gospodynie w strojach ludowych i inne osoby obsługujące stoiska zostały zaproszone na oddzielną Mszę św. przez dyrektora diecezjalnej Caritas ks. Artura Jańca po zakończeniu mszy św. z udziałem abp. Szala, gdyż kaplica nie byłaby w stanie jednocześnie pomieścić wszystkich zebranych.

W poniedziałek 2 grudnia w Radiu Fara można było wysłuchać półgodzinnej relacji z niniejszego wydarzenia, w czasie której dyrektor Radia przeprowadził szereg wywiadów z uczestnikami sanockiego spotkania, w tym z członkami Diakonii Muzycznej, z duetem akordeonowym ze Szkoły Muzycznej w Dydni i z podopiecznymi Caritasu. Można oczekiwać, że wspomniana audycja będzie dostępna w archiwum Radia do odsłuchania.

Sanocki DPS otwiera swoje drzwi nie tylko dla seniorów wymagających opieki. Miejsce swoich cyklicznych spotkań znalazła tu np. Rejonowa Krucjata Wyzwolenia Człowieka (KWC), powołana przez czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu oazowego, jako dzieło pomocy osobom uzależnionym i narzędzie krzewienia trzeźwości. Osoby zainteresowane sprawami niesłyszących mogą znaleźć więcej informacji na stronie www.glusi.przemyska.pl

Na terenie Archidiecezji Przemyskiej w ramach projektu „Bezpieczna Przystań” powstały trzy domy pomocy dla seniorów - w Sanoku, Przemyślu i Łańcucie.

 

Oprac. Wojciech Winnik

 

 

Drukuj PDF

Opiekunki SKC z Przemyśla w Radio FARA

 

W audycji "Po prostu Miłość" miały przyjemność gościć opiekunki Szkolnych Kół Caritas ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 p. Agnieszka Łach oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 16 p. Barbara Michacewicz. Opowiadały one o działaniach swoich kół, zaangażowaniu w wolontariat i popularności akcji charytatywnych.

 

Zapraszamy do słuchania!

Audycja w Radio FARA

Drukuj PDF

 

 

W jedności siła

 

W wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Rycerskim i Szpitalnym Zakonem
św. Łazarza z Jerozolimy a Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Współpraca będzie prowadzona na terenie Archidiecezji Przemyskiej,
a dotyczyć będzie m.in. następujących zakresów działań:

  • dobro rodziny,
  • pomoc osobom chorym i cierpiącym, przebywającym w Domach Pomocy Społecznej, w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i Hospicjach,
  • troska o osoby niepełnosprawne,
  • wsparcie osób bezdomnych,
  • integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • poprawa bezpieczeństwa oraz edukacja w zakresie ratownictwa
    i pierwszej pomocy,
  • propagowanie wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

Celem podjętej współpracy jest nade wszystko rozszerzanie chwały Bożej. Stanowi ona również kolejną okazję, by wspólnie prowadzone działania, związane z pomocą drugiemu człowiekowi, były jeszcze bardziej skuteczne.

 

Rzecznik prasowy

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Marek Pankiewicz

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

Wspierają nas

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22